Monday, January 2, 2017

Success story: Income from cow rearing - गोपालनातील उत्पन्न

In its endeavour of integrated rural development JBGVS has witnessed many success stories till now. One instance is that of Mr Dnyaneshwar Kakade - a farmer of Shindewadi village from Maval taluka of Pune district. JBGVS, in association with Rotary Club of Poona North, had provided him with one cow and funds for construction of cowshed in 2012. Today, he has a total of eight cows (including the offspring of the first cow and two new cows purchased from funds generated by sale of milk of the earlier cows). Over these years he has earned a net income of Rs 3,80,000 from sale of milk and Rs 36,000 from sale of organic fertilizer (gobar).
आपल्या एकात्मिक ग्राम विकासाच्या ध्येयात जेबीजीव्हीएसने अनेक यशोगाथा अनुभवल्या आहेत. पुण्याच्या मावळ तालुक्यातील शिंदेवाडी गावातील श्री ज्ञानेश्वर काकडे यांची कथा यापैकीच आहे. जेबीजीव्हीएस व रोटरी क्लब ऑफ पूणा नॉर्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने २०१२ मध्ये त्यांना एक नवीन गाय व गोठा बांधण्यासाठी अर्थ सहाय्य देण्यात आले. आज त्यांच्या कडे आठ गायी आहेत (मूळ गायीची मोठी झालेली वासरे व या आधीच्या गायींच्या दुध विक्रीच्या पैशातून विकत घेतल्या नवीन गायी अशा दोन्हींचा यात समावेश आहे.) मागील चार वर्षांमध्ये श्री काकडे यांनी गायीच्या दुघ विक्रीतून रु ३,८०,००० नफा व सेंद्रिय खत (शेण) विक्रीतून रु ३६,००० नफा मिळवला आहे.

No comments:

Post a Comment