Tuesday, January 10, 2017

Fodder Cafeteria - चारा निर्मिती केंद्र

The veterinary clinic in Pulgaon village with support from Panchayat Samiti of Deoli in Wardha district of Maharashtra, has started a unique Fodder Cafeteria to demonstrate growing of grass and provide grass seeds and samples to farmers owning livestock. JBGVS has provided drip irrigation system to this centre.
वर्धा जिल्ह्यातील देवळी पंचायत समितीच्या सहकार्याने पुलगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यातर्फे चारा निर्मिती केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. चारा उगवण्याच्या पद्धतीचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासोबत गवताचे नमुने व बियाणे येथे पशुधन असलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. जेबीजीव्हीएसने या केंद्राला ठिबक सिंचन व्यवस्था बसवून दिली आहे.


No comments:

Post a Comment