Thursday, August 31, 2017

Bajaj Education Initiative: Murti, Rakhi making activity - मूर्ती, राखी बनवणे उपक्रम

Bajaj Education Initiative is active in Thergaon Municipal School near Pune, where students recently engaged in clay Murti, Rakhi making activity - पुण्याजवळच्या थेरगाव महापालिका शाळेत बजाज शिक्षण उपक्रम सक्रीय असून अलीकडेच विद्यार्थ्यांनी मातीच्या मूर्ती व राखी बनवल्या

No comments:

Post a Comment