Thursday, December 15, 2016

School infrastructure: Provision of lockers - लॉकरची सुविधा

Education is one of the five focus areas of JBGVS rural development mandate. Improving school infrastructure is an integral part of the education endeavour. Recently, in an effort to reduce the school bag burden of the students, JBGVS provided lockers for the Jilha Parishad Primary School in Adhalwadi (Ghotwadi), Khed taluka, Pune district.
शिक्षण हा जेबीजीव्हीएसने एकात्मिक ग्राम विकास कार्यात प्राधान्य दिलेल्या पाच मुद्द्यांपैकी एक आहे. यामध्ये शाळांतील पायाभूत सुविधा सुधारणे हा सुद्धा एक महत्वाचा भाग आहे. अलीकडेच संस्थे तर्फे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या हेतूने आढळवाडी (घोटवाडी), तालुका खेड, जिल्हा पुणे, येथील जिल्हा परिषद प्रार्थमिक शाळेत लॉकर सुविधा उपलब्ध करण्यात आली.No comments:

Post a Comment