Wednesday, June 14, 2017

Media updates: BALIC JBGVS school infrastructure - बालिक जेबीजीव्हीएस शालेय पायाभूत सुविधा

JBGVS, with support from Bajaj Allianz Life Insurance Company (BALIC), has developed school infrastructure in Wardha, which was covered in Times of India and India CSR - बजाज अलियांझ लाईफ इन्शुरन्स कंपनी (बालिक) यांच्या सहाय्याने जेबीजीव्हीएसने वर्ध्यात शालेय पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत, ज्याची बातमी टाइम्स ऑफ इंडिया व इंडिया सीएसआर मध्ये प्रसिद्ध झाली

No comments:

Post a Comment