Tuesday, May 23, 2017

Environment Day Lecture - पर्यावरण दिन व्याख्यान

On the occasion of World Environment Day, JBGVS SSK is organizing an interesting lecture (presentation) in Marathi titled "पर्यावरण आणि आपण - एक मैत्रीचे नाते", followed by an environment game, on Monday, 5th June 2017 between 3.30 pm to 5.30 pm at its Akurdi headquarters. All are invited. Please find the details below - जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून जेबीजीव्हीएस एसएसके "पर्यावरण आणि आपण - एक मैत्रीचे नाते" या विषयावर एक व्याख्यान (सादरीकरण) आयोजित करत आहे. सोमवार, दिनांक ५ जून २०१७ रोजी दुपारी ३.३० ते ५.३० चालणाऱ्या या कार्यक्रमात शेवटी एक अनोखा पर्यावरण खेळही असेल. सदर कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे. अधिक माहिती सोबत दिली आहे.

No comments:

Post a Comment