Thursday, July 27, 2017

Media update: Tree planting - वृक्षारोपण

JBGVS planted 13,000+ saplings this season & plans to plant 26,000+ more in 3 districts of Maharashtra - News covered in Indian Express - या पावसाळ्यात राज्याच्या ३ जिल्ह्यांत जेबीजीव्हीएसने १३,०००+ झाडे लावली असून आणखी २६,०००+ लावली जाणार आहेत, जी बातमी इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये प्रसिद्ध झाली

No comments:

Post a Comment